5 bản phân phối Linux tốt nhất để chơi game

Linux không mấy nổi bật khi nói đến game, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể chơi game trên nền tảng này. Trên thực tế, có một số bản phân phối Linux tập trung vào chơi game, cung…